Do końca roku w ramach tzw. "szybkiej ścieżki" - konkursów wsparcia dla przedsiębiorców - do podziału będzie 1,45 mld zł. Dotacje można uzyskać na innowacyjne projekty w ramach prac badawczo-rozwojowych. Zaplanowano trzy konkursy. MŚP mogą już składać wnioski, do 14 grudnia, a duże firmy i konsorcja - od 3 września do 30 listopada.

Małe firmy mogą liczyć na dofinansowanie 70 - 80 proc. kosztów badań, 45-60 proc. prac rozwojowych, 90 proc. prac przedwdrożeniowych i 50 proc. kosztów doradztwa. Budżet konkursu dla MŚP wynosi 700 mln zł. Projekty muszą wpisywać w jedną z tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji. Wśród nich są m.in. inteligentne sieci przemysłowe, automatyzacja i robotyka, narzędzia informatyczne dla medycyny.

Więcej informacji na stronie NCBR.