Zastaw na rzecz eD' systemu jest zabezpieczeniem należności z tytułu kredytu kupieckiego, udzielonego na podstawie umowy zawartej w 2007 r. Inwazja PC uzyskała odroczenie płatności 1 mln zł za towar zamówiony u dystrybutora. Spółka poinformowała, że mienie objęte zastawem znajduje się w magazynach w Staszowie. Jego wartość na początku kwietnia wynosiła blisko 3 mln zł.