Najbliższe lata upłyną pod znakiem szybkiego rozwoju chmury, sztucznej inteligencji, technologii blockchain, API i agile (tzw. zwinnej). Wzrośnie liczba programistów bez kompetencji technicznych. O ich rynkowej pozycji zdecydują najbliższe 3 lata – przewiduje IDC.

Zdaniem analityków cyfrowa transformacja stanie się głównym elementem strategii biznesowej przedsiębiorstw już do końca bieżącej dekady. Rozpocznie ją coraz więcej firm, bo cyfryzacja stanie się warunkiem utrzymania konkurencyjności. IDC twierdzi, że w ciągu najbliższej dekady z rynku może zniknąć nawet blisko połowa największych podmiotów (z list Fortune 500 czy Global 2000), jeśli nie uda im się sprawnie przeprowadzić zmian w zakresie digitalizacji.

 

Oto 10 najważniejszych prognoz IDC, związanych z cyfrową transformacją.
 
 

1. Do 2021 r. cyfrowa gospodarka będzie generowała co najmniej 50 proc. światowego PKB.  

Dzięki cyfryzacji będzie możliwe lepsze dostosowanie ofert, szybsze podejmowanie decyzji o wprowadzaniu nowych produktów czy usług na rynek, a także sprawniejsza komunikacja z biznesowymi partnerami i klientami. To wpłynie na wzrost sprzedaży w każdej branży. Organizacje, które nie przyspieszą cyfryzacji, stracą konkurencyjność. Najważniejsza dla ich rynkowej pozycji będzie zdolność do cyfrowej transformacji w ciągu najbliższych 3 lat.

 

2. Do 2020 r. 60 proc. przedsiębiorstw wdroży nowe rozwiązania IT w ramach kompleksowej strategii cyfrowej.

IDC definiuje nowe "platformy DX" (transformacji cyfrowej) jako architekturę IT przyszłości, umożliwiającą szybkie tworzenie cyfrowych produktów oraz usług oraz pozwalającą na nowe doświadczenia klienta. Platforma DX będzie sterowana danymi i dzięki interfejsom API, komunikując się z cyfrowym ekosystemem na zewnątrz organizacji.

 

3. Do 2021 r. globalne wydatki przedsiębiorstw na usługi chmury obliczeniowej wyniosą ponad 530 mld dol. Więcej niż 90 proc. przedsiębiorstw będzie korzystać z wielu usług i platform w chmurze.

Zarządzanie zasobami IT i integracja informacji z wielu platform chmurowych stanie się najważniejszym celem dla firm w ramach cyfrowej transformacji. Nakłady inwestycyjne na poszerzenie swoich chmurowych zasobów zwiększą nie tylko przedsiębiorstwa oferujące usługi B2B, lecz także ponad 50 proc. firm z sektora konsumenckiego.

 

4. Do 2019 r. 40 proc. inicjatyw z obszaru cyfrowej transformacji będzie wykorzystywać narzędzia sztucznej inteligencji (SI). Do 2021 r. 75 proc. aplikacji biznesowych zostanie zbudowanych w oparciu o SI.

Coraz więcej dostawców usług chmurowych poszerza ofertę o rozwiązania sztucznej inteligencji. Platformy i aplikacje pozbawione tej funkcji będą jednym z głównych źródeł opóźnień we wprowadzaniu innowacji w zarządzaniu firmą – twierdzi IDC. W najbliższym czasie wzrośnie zapotrzebowanie przedsiębiorstw na inżynierów specjalizujących się w obszarze sztucznej inteligencji i analityków danych.

 

5. Do 2021 r. aplikacje biznesowe przeniosą się w stronę „ultra-zwinnych” (hiper-agile) architektur, 90 proc. aplikacji w platformach chmurowych (PaaS) będzie wykorzystywało mikrousługi, zaś 95 proc. nowych mikrousług zostanie ulokowanych w kontenerach.

Ponieważ firmy będą tworzyć coraz więcej usług na potrzeby cyfrowej gospodarki, zaczną poszukiwać nowych sposobów na to, by móc je sprawnie i szybko opracować. Oznacza to wykorzystanie „ultra-zwinnych” metod tworzenia aplikacji, które zapewniają m.in. dużą elastyczność i mobilność. Te technologie wpłyną na 10-krotny wzrost liczby aplikacji i mikrousług.

 

6. Do 2020 r. nastąpi rozwój i urozmaicenie interfejsów pozwalających komunikować się z aplikacjami i rozwiązaniami cyfrowymi: 25 proc. pracowników terenowych, w tym serwisantów IT, będzie wykorzystywać rozszerzoną rzeczywistość, zaś prawie 50 proc. nowych aplikacji mobilnych wykorzysta głos jako podstawową opcję komunikacji.

Zdaniem IDC rozszerzona rzeczywistość (AR) zmieni sposób pracy terenowych serwisantów, dzięki możliwości nakładania obrazów, stałemu dostępowi do aktualizowanych specyfikacji technicznych i komunikacji wideo z centrum technicznym. AR zasadniczo przekształci także sposoby wykorzystania przez pracowników zdigitalizowanych informacji. Sterowanie głosem może stać się domyślnym sposobem interakcji z biznesowymi aplikacjami mobilnymi.

 

7. Do 2021 r. co najmniej 25 proc. organizacji z rankingu Global 2000 będzie wykorzystywać na dużą skalę technologię blockchain do bezpiecznych operacji cyfrowych.

Rozproszone rejestry (Distrubuted Ledger Technology) stanowiące rdzeń tej technologii, mogą znacznie zwiększyć bezpieczeństwo transferu danych, przyspieszyć rozliczenia i zawieranie kontraktów (automatyczne zakupy i sprzedaż). IDC przewiduje, że adaptacja technologii blockchain będzie wolno, ale systematycznie zyskiwać na popularności przez następne 3 lata. Podmioty, które wcześniej skorzystają z tej technologii, będą miały większą szansę na zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej.  

 

8. Do 2020 r. 90 proc. dużych przedsiębiorstw będzie generować zyski z rozwiązań opartych o dane w modelu „dane jako usługa” (Data as a Service).

Zdolność firm do tworzenia, pozyskiwania i zarządzania danymi o dużej wartości biznesowej i wykorzystywania ich zarówno na własny użytek, jak i do celów komercyjnych, dość szybko stanie się kolejnym ważnym parametrem wyceny i możliwości przedsiębiorstw. Zapewnienie dostępu do zewnętrznych danych będzie najważniejszym elementem rozwiązań i usług opartych na sztucznej inteligencji.

 

9. Dzięki ulepszaniu prostych narzędzi programistycznych (low-code/no-code), w ciągu najbliższych 3 lat znacznie zwiększy się liczba programistów i deweloperów bez kompetencji technicznych.

Dzięki temu znacznie więcej firm będzie radzić sobie bez specjalistów od programowania czy kodowania. Wzrośnie liczba deweloperów wywodzących się z danej branży, zdolnych do tworzenia cyfrowych produktów i usług. Przedsiębiorstwa będą coraz częściej sięgać po tego typu rozwiązania programistyczne.

 

10. Do 2021 r. ponad połowa organizacji z rankingu Global 2000 będzie przeprowadzać jedną trzecią interakcji z usługami cyfrowymi za pośrednictwem otwartych ekosystemów API, czego nie obserwowaliśmy niemal wcale w 2017 r.

Tworzenie otwartych interfejsów programowania aplikacji pozwoli firmom na maksymalizację przychodów dzięki współpracy z zewnętrznymi podmiotami, które będą korzystać z ich cyfrowych platform. Przykładem jest branża rozwiązań IT dla finansów (fintech), która dzięki dostępowi do systemów transakcyjnych i ogromnych zbiorów danych dużych firm finansowych może zaoferować bardziej innowacyjne usługi i produkty. Zdaniem IDC, w ciągu najbliższych 3 lat liderzy cyfrowej transformacji zaczną więcej inwestować w otwarte ekosystemy API, zaś firmy, które nie podążą w tym kierunku, znajdą się na marginesie gospodarki kształtowanej przez cyfrową transformację.


Prognozy zostały opublikowane w nowym raporcie IDC FutureScape.