Dziesięć prognoz IDC FutureScape wymienia działania, które powinni podjąć dyrektorzy IT, aby stworzyć cyfrowe "przedsiębiorstwa przyszłości". Jednocześnie przedstawiają one wizję IDC dotyczącą najważniejszych zmian związanych z cyfryzacją, jakie będą miały miejsce w przedsiębiorstwach w ciągu nadchodzących 5 lat.  

 

Prognozy IDC FutureScape


1. Do 2024 r. strategia IT 80 proc. firm zaawansowanych cyfrowo będzie ewoluować do modelu wykorzystania szerokiej, elastycznej, zautomatyzowanej masy narzędzi cyfrowych. Zastąpi on model odizolowanych rozwiązań.

2. Do 2023 r. 65 proc. dyrektorów IT stanie się liderami przedsiębiorstw, którzy przekształcają swoje organizacje w centra innowacji i współpracy dla całej firmy.

3. Do 2023 r.  65 proc. firm zmodernizuje starsze systemy i zainwestuje w nowe technologie, ze względu na eskalację zagrożeń cyfrowych jak i dążenie do poprawy funkcjonalności.

4. Do 2023 r. 70 proc. organizacji IT wdroży strategie korzystania z kontenerów i podręczników API, aby ułatwić przenoszenie aplikacji i zwiększyć elastyczność hostingu. Zmiany mają być filarem strategii wielochmurowej.

5. Do 2022 r. 70 proc. działów IT zmieni się z producentów i operatorów rozwiązań cyfrowych w ich projektantów i integratorów, definiując każdy produkt, usługę lub proces.

6. do 2023 r. 80 proc. działów IT przyspieszy rozwój oprogramowania, aby umożliwić aktualizacje albo poprawki kodu co najmniej raz w tygodniu.

7. Do 2022 r. 40 proc. szefów IT będzie współdecydować o wprowadzaniu innowacji w przedsiębiorstwie.

8. Do 2022 r. priorytetem cyfrowej transformacji w 60 proc. przedsiębiorstw będzie wdrożenie sztucznej inteligencji w celu poszerzenia, usprawnienia i przyspieszenia operacji IT.

9. Do 2024 r. 75 proc. dyrektorów IT będzie przekształcać wszystkie zasoby informatyczne, w tym budżety, zasoby i talenty, aby wspierać alokację zasobów w czasie rzeczywistym i elastyczność przedsiębiorstwa, radykalnie zmniejszając koszty stałe.

10. Do 2023 r. 60 proc. dyrektorów IT wdroży formalne programy obejmujące doświadczenie pracowników, w związku z przekształcaniem miejsca pracy.