Wydatki konsumentów na sprzęt, usługi i opłaty instalacyjne związane z inteligentnym domem osiągną w 2019 r. wartość 103 mld dol. i będą rosły o 11 proc. co roku do, 157 mld dol. do 2023 r. - według Strategy Analytics.

Przyczyną coraz większej popularności smart home jest rosnąca świadomość użytkowników w zakresie możliwości i zalet rozwiązań, jak również spadające ceny sprzętu i usług.

Przewiduje się, że zakupy urządzeń będą miały 54 proc. udziału w rynku w 2019 r. inteligentnego domu, rosnąc w kolejnych latach przeciętnie o 10 proc. rocznie.

Zapotrzebowanie na określone produkty jest różne w zależności od regionalnej specyfiki. Według analityków w Europie Zachodniej motorem wzrostu rynku będą rozwiązania do zdalnej kontroli, zarządzania energią oraz interaktywne zabezpieczenia. Bezpieczeństwo domu będzie również w centrum zainteresowania klientów na rynku amerykańskim.

Pod koniec 2018 r. w ponad 200 mln domów działało co najmniej jedno inteligentne urządzenie, a do 2023 r. ta liczba powiększy się o kolejne 100 mln domów. Wynika to z założenia, że smart home obejmie 30 proc. wszystkich gospodarstw z dostępem do szerokopasmowego internetu. Do końca 2023 r. będzie w użyciu ponad 6,4 mld inteligentnych urządzeń domowych lub średnio 21 na jeden dom - uważa Strategy Analytics.

W ujęciu ilościowym sprzedaż sprzętu do smart home powinna zwiększać się o ponad 20 proc. rocznie między 2018 a 2023 r. Kategoria urządzeń elektrycznych będzie mieć największy udział w rynku (ilościowo i wartościowo), a za nią  uplasują się inteligentne żarówki (pod względem ilości sprzedanych urządzeń) oraz kamery do monitoringu (po względem przychodów).