Wartość inwestycji IT w polskich przedsiębiorstwach, sfinansowanych przez firmy leasingowe, w 2017 r. wzrosła o ponad 150 mln zł wobec 2016 r., osiągając sumę 880,1 mln zł (+21 proc. rok do roku) - według danych Związku Polskiego Leasingu. Obejmują one zarówno transakcje z pomocą leasingu, jak i pożyczki inwestycyjnej.

W IV kw. 2017 r. wzrost inwestycji jeszcze przyspieszył. Wyniósł blisko 35 proc. rok do roku, do kwoty 291,4 mln zł (więcej o prawie 75 mln zł niż rok wcześniej). W pierwszych 9 miesiącach 2017 r. średni wzrost leasingu IT wyniósł 15 proc.

ZPL prognozuje, że w 2018 r. wartość aktywów IT finansowanych przez firmy leasingowe w przedsiębiorstwach wzrośnie do blisko 1 mld zł - a dokładniej do sumy 982 mln zł (+11,5 proc. r/r). W tym aktywa finansowane leasingiem osiągną kwotę 851 mln zł (+20,3 proc.).

 

Wartość inwestycji IT sfinansowanych przez firmy leasingowe

Rok Leasing (mln zł) Pożyczka (mln zł) Razem (mln zł) Wzrost rok do roku
2016 653 74 727 n.d.
2017 701 179 880 21%
2018* 851 193 982 11,50%

*Prognoza

Źródło: Związek Polskiego Leasingu

 

Według ZPL leasing jest najbardziej istotnym źródłem finansowania w MŚP. Najchętniej sięgają po niego firmy mikro, o obrotach do 5 mln zł rocznie (49 proc. klientów). W sumie firmy mikro i małe (do 20 mln zł obrotów) stanowią 71 proc. klientów.

W ujęciu wartościowym największy udział w leasingu IT mają firmy o przychodach większych niż 20 mln zł. W 2017 r. wartość aktywów sfinansowanych przez firmy leasingowe w takich przedsiębiorstwach wyniosła 420,2 mln zł.

Jak się jednak okazuje, na leasing rozwiązań IT chętnie decydują się firmy mikro, o przychodach do 5 mln zł (320,2 mln zł).

Wyraźnie mniejszą skalę inwestycji odnotowano w ub.r. w MŚP generujących od 5 do 20 mln zł obrotu (139,2 mln zł).

Natomiast w sektorze publicznym zainteresowanie leasingiem IT jest śladowe (0,3 mln zł w 2017 r.).

Jak podaje ZPL, 60 proc. przedsiębiorców deklaruje skorzystanie z leasingu w przyszłości.