W pierwszych miesiącach br. można oczekiwać wyników dyskusji, jaka od jesieni 2018 r. toczy się w Brukseli na temat unijnej dyrektywy ws. praw autorskich (tzw. Acta2) - zapowiada Związek Cyfrowa Polska, do którego należą największe firmy z branży elektronicznej działające w naszym kraju.

Zdaniem Michała Kanownika, prezesa ZIPSEE, projektowane prawo zdeterminuje to, co będzie dozwolone w przyszłości w Internecie, więc wpłynie na losy całego rynku kreatywnego i konsumentów.

– Te regulacje będą szczególnie istotne dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które dziś są bardzo atrakcyjnym miejscem dla największych światowych koncernów do lokowania w nich swoich centrów R&D – podkreśla Kanownik.

Według niego przyjęcie dyrektywy w kształcie proponowanym przez Parlament Europejski wiąże się z dużym ryzykiem utracenia statusu regionu, w którym nowoczesne technologie dobrze się rozwijają i sprzedają. Proponowana dyrektywa zakłada m.in. obowiązek filtrowania treści przez dostawców usług w celu wychwycenia ewentualnych naruszeń prawa autorskiego, co oznacza koszty i ryzyko kar. Dane dostępne publicznie mogłyby przetwarzać tylko jednostki naukowe, co stwarza duże ryzyko blokady analiz big data do innych celów, np. w przedsiębiorstwach.


Wyzwaniem – cyberbezpieczeństwo, szansą – 5G

W ocenie Związku Cyfrowa Polska w 2019 r. wyzwaniem dla polskiego sektora cyfrowego będą również kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa.

– Coraz większym problemem są zagrożenia związane z bezpieczeństwem urządzeń końcowych, takich jak smartfony, tablety, komputery czy drukarki. W Polsce brakuje realnych działań w tym zakresie, a szczególnie budowania świadomości na ten temat - zauważa Michał Kanownik.

Jego zdaniem państwo będzie musiało wdrożyć rekomendacje, które zapewnią większe bezpieczeństwo cyfrowe sektora prywatnego i publicznego. W tym ostatnim segmencie – zdaniem prezesa – trzeba opracować wytyczne dla urzędników, które ochronią administrację przed cyberzagrożeniami już na etapie rozpisywania zamówień publicznych na sprzęt elektroniczny.

Związek branżowy spodziewa się także w 2019 r. w Polsce rozwoju Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji czy robotyki oraz 5G.


JPK i split payment czyszczą rynek

Nadzieje organizacji branżowej budzą działania rządu, takie jak wprowadzanie pakietów dla przedsiębiorców, konstytucji biznesu czy walka z oszustwami podatkowymi.

- Dobrze, że rząd wprowadził szereg rozwiązań legislacyjnych – m.in. Jednolity Plik Kontrolny czy metodę podzielonej płatności, które dążą do oczyszczenia rynku. Zmiany te doprowadziły do ograniczenia karuzel podatkowych i co za tym idzie, umożliwiły uczciwą konkurencję naszej branży na rynku – ocenia Michał Kanownik.

W br. zaczną obowiązywać nowe regulacje, jak ulga podatkowa na badania i rozwój, tzw. innovation box (ulga podatkowa od dochodu z praw własności intelektualnej), planowane jest wprowadzenie przepisów służących walce z zatorami płatniczymi.