Otwarto oferty w ogłoszonym w październiku br. przetargu na dostawę mobilnych pracowni komputerowych. Instytut zamierza przeznaczyć na ten cel 31 mln zł brutto. W tym 29,5 mln zł to kwota zamówienia podstawowego, a blisko 1,4 mln zł obejmuje prawo opcji.

Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa 764 szt. mobilnych pracowni komputerowych, a w opcji z 36 zestawów.

Jeden zestaw składa się z 16 laptopów, punktu dostępowego Huawei AP4050DN wraz z zasilaczem PoE, szafki do przechowywania, przewożenia i ładowania baterii laptopów oraz do transportu punktu dostępowego. Do tego dochodzą przewody patchcord. Zamówienie obejmuje również serwis gwarancyjny urządzeń.


W postępowaniu złożono 11 ofert. O zamówienie starają się zarówno konsorcja, jak i pojedyncze firmy. Oferty złożyli:

Koncept (o wartości 29,02 mln zł brutto za zamówienie podstawowe i opcję),
konsorcjum Techsource, IT4P i Intaris (31,004 mln zł),
konsorcjum Zakładu Systemów Komputerowych i Bcoders (27,551 mln zł),
konsorcjum Computex i More Blue (29,46 mln zł),
Galaxy Systemy Informatyczne (31,95 mln zł),
Suntar (28,14 mln zł),
konsorcjum Wasko i NTT Technology (38,88 mln zł),
Innovation in Technology (67,65 mln zł),
Integrated Solutions (24,66 mln zł),
Betacom (30,76 mln zł),
konsorcjum Euvic i NeckerIT (33,06 mln zł).

Najniższą cenę zaoferowało Integrated Solutions.

Kryteria wyboru są następujące: cena (80 pkt), termin rozpoczęcia zamówienia podstawowego (15 pkt), Gartner (5 pkt), czyli rozpoznawalność producenta, tzn. uwzględnienie go w opracowaniu Gartnera „Market Guide for Enterprise Desktops and Notebooks” z 2019 r.

Czas realizacji zamówienia podstawowego to 30 czerwca 2020 r.