Poszukiwanie możliwości w innych krajach deklaruje 40 proc. kierowników MŚP w Polsce, dwukrotnie więcej niż w Niemczech czy we Francji. W świetle badań przeprowadzonych przez Konfederację Lewiatan przedsiębiorcy zwracają uwagę na znaczenie innowacji i technologii w zdobywania nowych rynków. Otóż 78 proc. MŚP przyznaje, że inwestycje w innowacje są niezbędne, jeżeli firma chce skutecznie konkurować na polskim rynku, a prawie 2/3 uważa je za konieczne do działania na rynkach zagranicznych.

Według Lewiatana przedsiębiorstwa korzystające z nowych technologii czterokrotnie częściej decydują się na ekspansję zagraniczną niż te, które nie wprowadziły dotychczas żadnych innowacji.

„Klienci i potencjalni partnerzy biznesowi sami je znajdują – bo firma ma stronę internetową, bo strona ta jest w wersji angielskiej, bo jest obecna na portalach społecznościowych i skutecznie wykorzystuje technologie cyfrowe do swojego rozwoju. Wszystko wskazuje też na to, że firmy cyfrowe będą coraz częściej wychodzić poza rynek polski”- mówi Małgorzata Starczewska - Krzysztoszek, ekonomistka główna Lewiatana.

"Jest wiele polskich firm, których przychody nawet w 90 proc. pochodzą z rynków zagranicznych i są realizowane dzięki usługom chmurowym" – twierdzi Tomasz Dorf z polskiego oddziału Microsoftu, odpowiedzialny za MŚP.

Pracownicy MŚP uważają, że jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją ich firmy jest pozyskanie nowych klientów i konkurencja, wskazane odpowiednio przez 42 proc. i 37 proc. respondentów. Niestabilność ekonomiczna (30 proc.), kontakt z obecnymi klientami (24 proc.) i dostęp do kapitału (19 proc.) należą do najczęściej identyfikowanych problemów, z jakimi mają do czynienia małe i średnie przedsiębiorstwa.

Według firmowych decydentów sytuacja finansowa i biurokracja to jedne z większych barier ograniczających wzrost sektora. Kierownicy uważają, że największym wyzwaniem w najbliższym roku jest niepewność finansowa. Ten pogląd podziela prawie dwie trzecie decydentów (57 proc.). Taki sam odsetek obawia się problemów związanych z regulacjami prawnymi. Co drugi menedżer (43 proc.) przyznaje, że dostęp do kapitału inwestycyjnego jest wyzwaniem, przed jakim stoi ich firma w najbliższym roku. Taki sam odsetek (43 proc.) uważa, że zadaniem dla firm jest zwiększenie konkurencyjności.

Badanie „Nowoczesne IT w MŚP 2016”, przeprowadzone w styczniu br. przez Ipsos MORI na zlecenie Microsoftu, objęło 6,2 tys. pracowników MŚP, w tym 500 w Polsce.