Bezzałogowy statek powietrzny, latająca platforma hybrydowa do zadań szybkiego reagowania i głowica optoelektroniczna do wykrywania zagrożeń – to przykłady zwycięskich projektów w ramach pierwszego konkursu INNOSBZ, organizowanego przez NCBR. Mogli do niego przystąpić przedsiębiorcy lub konsorcja firm. Do NCBR wpłynęło 17 wniosków, z czego 11 projektów zostało ocenionych pozytywnie.

Środki przyznano w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Z tego 30,5 mln zł zostanie przeznaczonych na badania związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Część tej kwoty ma pomóc firmom zaangażowanym w budowę bezzałogowych systemów powietrznych, lądowych i nawodnych. Ponadto 11,5 mln zł trafi do firm zajmujących się podsystemami, podzespołami i technologiami dla platform bezzałogowych  (producenci sensorów, systemów łączności, sterowania, przetwarzania obrazów).

NCBR postanowiło wesprzeć firmy zajmujące się systemami bezzałogowymi, ponieważ, jak wyjaśnił wicepremier Jarosław Gowin, rząd wzmacnia kluczowe branże, które mają stać się „okrętami flagowymi” polskiej gospodarki. Sektor bezzałogowych statków powietrznych wybrano jednym z nich (obok m.in. branży gier wideo, która również otrzymała rządowe wsparcie).

Z listą beneficjentów można zapoznać się tutaj.