Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało kolejne benefity w programie GameINN (Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”), którego celem jest wsparcie polskiego sektora gamingowego.

Spośród 93 wniosków, które wpłynęły we właśnie zakończonym konkursie, oceniono 80 z nich. Do wsparcia zostały wybrane 43 projekty. Łączna kwota dofinansowania dla nich wynosi 154,4 mln zł - dla projektów wartych w sumie 226,6 mln zł.

Tym samym 37 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, a 9 zostało wycofanych z oceny.

Celem GameINN - według założeń NCBR - jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na globalnym rynku w perspektywie do 2023 r. Jak dotąd z publicznych środków zasilono spółki z branży sumą 474 mln zł w ramach 4 konkursów. Pieniądze te powiększyły budżety 150 projektów. Wartość grantów zbliża się więc do sumy pół miliarda złotych, o której mówiło się jako o wartości wsparcia w ramach GameINN, gdy program ruszał w 2016 r.

W aktualnie zakończonym konkursie najwyższe rekomendowane kwoty dofinansowania - po blisko 9,9 mln zł na projekty warte ponad 12,5 mln zł każdy - przyznano Wolf Project Studio Krzysztof Król (na innowacyjną i zautomatyzowaną komorę fotogrametryczną z funkcją wideogrametrii dla modelowania 3D) oraz Bongo Media Production i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (na: innowacyjna technologia tworzenia wydarzeń multimedialnych opartych o walki dronów z synergią między poziomami: wirtualnym, rozszerzonym i fizycznym).

Pełna lista beneficjentów jest dostępna na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.