Pięcioletnia gwarancja obejmuje wszystkie zestawy głośnikowe Tonsilu. Obowiązuje od 1 sierpnia i dotyczy produktów z nową kartą gwarancyjną. Dotychczasowy okres gwarancji wynosił 2 lata.