Z końcem stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył pierwszy nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie złożyły 494 firmy. Łączna wartość dotacji, jakiego oczekują firmy, wynosi 1,7 mld zł, a wartość projektów to ponad 3,7 mld zł. Tymczasem do podziału w obecnym naborze są 303 mln zł.  

Spośród firm zainteresowanych dofinansowaniem nieco ponad połowę stanowią firmy średnie (51 proc.), małe to 36 proc., a mikrofirmy to 13 proc. 

O przyznaniu dofinansowania zadecyduje przede wszystkim ocena jakości projektów przeprowadzona przez ekspertów branżowych wyłonionych w naborze zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Dotację otrzymają najwyżej punktowane inwestycje. Ocena 494 projektów powinna zakończyć się w II kw. br.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to nowe wcielenie „kredytu technologicznego”, z którego w poprzedniej perspektywie finansowej skorzystało 600 firm. 

Z jego pomocą można sfinansować inwestycję we wdrożenie nowej technologii (w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej). Warunek jest taki, że innowacje mają umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski.

Nowy program ma pomóc MSP w pozyskaniu kapitału na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla MSP. W obecnym rozdaniu środków unijnych do przedsiębiorców trafi łącznie 422 mln euro.

BGK zapowiada latem kolejny konkurs, z większą pulą środków. Warto zawczasu zapoznać się z informacjami na temat programu oraz POIR.