W 2016 r. dynamika wzrostu ma sięgnąć nawet 5 proc. Wkrótce możemy zająć drugie miejsce w Środkowo-Wschodniej Europie. 

Pod względem popularności outsourcingu IT, Polska znajduje się w średniej europejskiej. Korzystanie z takich usług deklaruje 45 proc. menedżerów z polskich firm. Dla porównania – w Austrii ten odsetek przekracza 50 proc., w Rumunii i Turcji wynosi 37 proc.

Według iMe polski biznes w poszukiwaniu oszczędności, coraz częściej zastępują funkcje działów IT zewnętrznymi rozwiązaniami. Firma podaje, że utrzymanie jednego specjalisty IT w większości organizacji sięga 8,5 tys. zł brutto, a w średnim polskim przedsiębiorstwie, zatrudniającym ok. 60 pracowników, jest 4 specjalistów IT – programistów i tzw. Help Desk. Często zajmują się oni rzeczami, które odbiegają od ich podstawowych zadań, tj. utrzymania systemów i serwerów. W ocenie iMe popyt na outsourcing w sektorze MŚP będzie rósł, że względu na niższe koszty (ok. 80 zł za abonament miesięczny).