Arcus zawarł umowę z Alior Bankiem. Kontrakt obejmuje wdrożenie i utrzymanie platformy wydruku, kopiowania, skanowania oraz faksowania. Szacowana wartość umowy to 8 mln zł brutto.

W ramach umowy spółka zaprojektuje, dostarczy oraz zainstaluje kompleksowy system druku biurowego, obejmujący m.in. urządzenia Kyocera, materiały eksploatacyjne i narzędzia do zarządzania drukiem, m.in. procesem przetwarzania dokumentów. Arcus zajmie się również serwisem.

Arcus po 3 kwartałach 2018 r. był na minusie w bilansie netto. Spółka miała 2,3 mln zł straty przypadającej akcjonariuszom. To mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. (3 mln zł). Przychody zwiększyły się z 82 mln zł do blisko 92 mln zł. Wynik operacyjny również był ujemny.