Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zdecydowało, że zysk AB za miniony rok finansowy 2017/2018 (zakończył się 30 czerwca br.) zostanie podzielony - zgodnie z projektem przedstawionym w listopadzie br.

Większa część zysku, wynoszącego jednostkowo prawie 41,8 mln zł, zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy spółki (ponad 26,7 mln zł).

Natomiast 15 mln zł pójdzie na skup akcji własnych. AB może nabyć w ten sposób nie więcej, niż 20 proc. kapitału zakładowego. Skup może trwać do 20 grudnia 2021 r. (lub do wyczerpania puli środków na ten cel).

W dniu 21 grudnia br. na zakończenie notowań na warszawskiej giełdzie za papiery AB płacono 15,80 zł.