W I poł. roku finansowego 2017/2018 (1 lipca – 31 grudnia ub.r.) grupa AB wypracowała 4,646 mld zł przychodów (+4,6 proc. rok do roku) i 38,6 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 7,8 proc.

W ujęciu jednostkowym AB osiągnęło 28,14 mln zł zysku netto.  

Według danych o sprzedaży w poszczególnych segmentach geograficznych działania grupy, wartość sprzedaży zewnętrznej w Polsce wyniosła 2,564 mld zł wobec 2,534 mld zł rok wcześniej.

W IV kw. 2017 r. grupa zwiększyła przychody o 8,5 proc., do 2,8 mld zł. Zysk netto stopniał jednak o 7,1 proc. i wyniósł blisko 26 mln zł. Rentowność brutto na sprzedaży spadła z 4,1 proc. do 3,6 proc.

W całym roku kalendarzowym 2017 grupa AB wypracowała niemal 115 mln zł wyniku EBITDA i 65 mln zł zysku netto przy rekordowych 8,5 mld zł przychodów ze sprzedaży.


Trwa wojna cenowa

Dyrektor finansowy i członek zarządu AB, Grzegorz Ochędzan, ocenił wyniki jako „przyzwoite” i najlepsze, jakie można osiągnąć w obecnej sytuacji na rynku. Nawiązując do mniejszych zysków grupy wskazał na jedną główną jego zdaniem przyczynę.

– Na polskim rynku utrzymuje się duża presja na cenę. Wejście ALSO, które od dwóch lat silnie rozpycha się na rynku, jest widoczne w cenach – informuje dyrektor.

Według niego ALSO w ub.r. zwiększyło obroty w Polsce o kilkadziesiąt proc., sprzedając głównie do sieci handlowych, co odbija się na marżach w dystrybucji.

– W branży dystrybucji IT marże podążają śladem sinusoidy w zależności od natężenia konkurencji – wyjaśnia Andrzej Przybyło, prezes AB.

– Dzięki dywersyfikacji biznesu udaje nam się jednak utrzymywać wyniki na poziomie porównywalnym do poprzedniego roku – podkreślił szef finansów grupy.

Według niego zakończenie wojny cenowej przełoży się na poprawę wyników AB, tym bardziej, że grupa mimo coraz większych przychodów trzyma koszty w ryzach. Wskaźnik SG&A, czyli stosunek kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży do obrotów, spadł do 2,62 IV kw. ub.r. wobec 2,99 proc. rok wcześniej.

– Wzrost obrotów nie przekłada się na wzrost kosztów zatrudnienia dzięki automatyce magazynowej. Presja na płace praktycznie nas nie dotyczy – twierdzi dyrektor.


Skarbówka niestraszna AB

Dyrektor finansowy podkreśla, że rośnie bezpieczeństwo finansowe grupy.

 – Wszystkie należności mamy ubezpieczone. Przeterminowane należności to mniej niż 5 proc. – zapewnił Grzegorz Ochędzan.

W całym 2017 r. grupa wypracowała przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej w wysokości 110 mln zł, działając w oparciu o zdywersyfikowane zadłużenie, w większości długoterminowe.

Dyrektor informuje, że AB nie ma żadnego ryzyka związanego z kontrolami skarbowymi.

– Na początku stycznia br. bez wyniku została zakończona kontrola dotycząca VAT. Obecnie w AB nie ma żadnych kontroli podatkowych – zapewnił szef finansów grupy. Dodaje, że zakończona kontrola dotyczyła I poł. 2014 r.


Przetargi ożyły

Pozytywnym zjawiskiem, które wpływa na bilans AB, jest ożywienie na rynku przetargów ICT. Według dyrektora  zwłaszcza w końcu ub.r. dało się zauważyć rosnącą liczbę zapytań ofertowych.

- Ożywienie na rynku przetargów jest wyraźne, biorąc pod uwagę ilość otwartych projektów. Budżety są już widoczne – ocenia Grzegorza Ochędzan.  

Według danych PIIT wzrost liczby otwartych ofert przetargowych wyniósł 39 proc. w IV kw. ub.r. (r/r).

W ocenie szefa finansów AB odbicie na rynku przetargów da dodatkowy impuls rozwojowy biznesowi VAD dystrybutora, który w ub.r. wyraźnie rósł – grupa zwiększyła sprzedaż w tym biznesie o 21 proc. (AB nie ujawnia kwot).

Wartość całego rynku VAD w Polsce oszacowano na 1,62 mld zł (na podstawie danych z panelu dystrybucyjnego Contextu).


Partnerzy liczą na dropshipping

Szef finansów grupy wskazuje na istotny wzrost skali e-commerce.

– Widać nastawienie partnerów handlowych do współpracy w modelu dropshipping  – podkreślił Grzegorz Ochędzan. W takim układzie dystrybutor zajmuje się logistyką zakupów dokonywanych przez klientów końcowych w sklepie internetowym partnera.

Grupa informuje o wyraźnej poprawie wyników generowanych z pomocą narzędzi e-commerce udostępnionych partnerom. O 17 proc. zwiększyła się sprzedaż przez moduł Allegro, a o 21,3 proc. - wartość obrotów wygenerowana przez bramkę XML. Z kolei sprzedaż z pomocą szybkich płatności PayU poszła w górę o 16,4 proc. (narzędzie znane z rynku e-handlu B2C wdrożono do transakcji B2B w marcu ub.r.).

– Mieliśmy wątpliwości, jak zareagują na tę nowość zwłaszcza mniejsi partnerzy, ale okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Klienci chętnie korzystają z nowej możliwości, by szybko dostać towar – twierdzi Grzegorz Ochędzan. Według niego to pierwsza taka oferta w branży.

O 32 proc. wzrosła liczba wysyłek w okresach najaktywniejszego handlu w roku, o 21 proc. – ilość wysyłek w IV kw. ub.r. Transakcje online są zautomatyzowane w 85 proc.

Według niego zapasy wzrosły głównie w spółce czeskiej.

- W Polsce nastąpiła poprawa rotacji – wzrost zapasów jest mniejszy niż wzrost przychodów – informuje dyrektor finansowy.

 

Rośnie chmura AB

Wśród innych znaczących trendów Grzegorz Ochędzan wymienił cloud – sprzedaż usług w modelu subskrypcyjnym. W AB są to głównie produkty Microsoftu. W 2017 r. średni miesięczny wzrost sprzedaży w tym obszarze wyniósł 19 proc., a wzrost liczby klientów końcowych – 17 proc.  

Do poprawy wyników powinna przyczynić się także dystrybucja produktów Apple’a, z uwagi na trend zainteresowania elektroniką z wyższych półek cenowych. Dyrektor finansowy zaznacza, że AB jest liderem dystrybucji Apple’a w Polsce, Czechach i na Słowacji. W IV kw. ub.r. grupa według zaprezentowanych danych miała w tych trzech krajach 55 proc. udziału w sprzedaży Apple’a.


Nowe biznesy

AB zamierza także rozwijać nowe projekty. Wśród nich są rozwiązania inteligentnego domu, wydzielone w ofercie w ub.r. Wartość tego rynku według MEC Insights w 2021 r. powinna wynieść 700 mln zł, co oznacza kilkukrotny wzrost wobec br. Wśród zalet tego segmentu wskazano cross selling z produktami IT i AGD.

Według prezesa szacunkowo rozwój w nowych kategoriach produktowych przyczynił się do wzrostu sprzedaży grupy o 5 proc.

– Oceniamy, że będzie wzrastać zainteresowanie rozwiązaniami z obszaru inteligentnego domu, gdzie budujemy specjalistyczny kanał sprzedaży. Mamy już 130 partnerów, którzy zajmują się instalowaniem dystrybuowanych przez nas rozwiązań – dodaje Zbigniew Mądry z zarządu AB.

Grupa zamierza również wziąć aktywny udział w rządowym programie „Aktywna tablica”.  Jest to projekt (finansowany w 80 proc. z budżetu państwa) rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK) na lata 2017-2019.

– Przygotowujemy ofertę w tym zakresie. Budujemy sieć partnerów, którzy będą obsługiwać docelowo wszystkie szkoły w kraju – zapowiada Grzegorz Ochędzan.

Ofertę dla szkół podstawowych w ramach programu przygotowała sieć Alsen.

Jako kolejną rozwojową działkę na polskim rynku dyrektor wskazuje Digital Signage. Wzrost sprzedaży w tym biznesie wyniósł 52 proc. rok do roku w IV kw. ub.r. Przychody generują głównie wielkoformatowe wyświetlacze.


Gaming x 2

Dynamicznie rośnie, co nie jest niespodzianką, segment gamingu w AB. Wzrost sprzedaży w IV kw. ub.r. wyniósł 99 proc. r/r, nie licząc konsol, a z uwzględnieniem tych produktów – 400 proc.

– Postawiliśmy bardzo mocno na ten segment rynku z kilku powodów. Możemy sprzedawać własne komputery produkowane w Czechach, a marże są wyższe niż na rynku tradycyjnym – wyjaśnia Grzegorz Ochędzan.