AB kupiło 1080 szt. własnych obligacji notowanych na giełdzie, o łącznej wartości 10,9 mln zł. Spółka nabyła je w celu umorzenia. Jest to część z transzy wartej 100 mln zł, wyemitowanej na 5 lat w 2014 r. Termin wykupu papierów przypada w sierpniu 2019 r. Są one oprocentowane według zmiennej stopy opartej o wskaźnik WIBOR 6M, powiększony o stałą marżę. Odsetki są wypłacane co pół roku.

AB zapowiedziało, że zamierza sfinansować nabycie obligacji własnych poprzez planowaną emisję nowej serii, o której informowano we wrześniu br. Nastąpi ona w ramach aktualnego programu obligacji, którego wartość wynosi 270 mln zł (dotychczas wartość trzech emisji wyniosła w sumie 245 mln zł).