W I kw. br. (III kw. roku finansowego 2016/2017) AB zwiększyło przychody o blisko 9 proc. rok do roku, do 1,85 mld zł, wypracowując 24,3 mln zł EBITDA (podobnie jak rok wcześniej) i 13,2 mln zł zysku netto (+6,2 proc.). 
 
Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 78,97 mln zł (+2,7 proc.), co oznacza rentowność brutto na poziomie 4,3 proc.

– Motorem wzrostu w minionym kwartale był dla nas rynek polski. Na rynku czeskim i słowackim nastąpiła  stabilizacja po serii kwartałów z dwucyfrowymi wzrostami – informuje prezes Andrzej Przybyło.

Wskazuje na czynniki makroekonomiczne, które mogą przyczynić się do poprawy koniunktury w kolejnych okresach: wzrost gospodarczy w regionie, bogacenie się społeczeństw, napływ środków UE z nowej perspektywy finansowej w ramach projektów informatycznych w Polsce i Czechach, wpływ programu 500+ w Polsce.

W I kw. 2017 r. jednostkowo obroty AB S.A. wzrosły o 15,8 proc. do 1,129 mld zł, ale zysk netto zmniejszył się o 17,2 proc., do 7,82 mln zł, a zysk brutto o 5,5 proc., do 41,02 mln zł, co oznacza rentowność brutto 3,6 proc.

Spółka informuje, że wyniki jednostkowe AB „nie oddają w pełni osiągnięć grupy AB na rynku polskim, gdyż nie są wprost porównywalne rok do roku.” Wyjaśnia, że wraz z powstaniem nowego centrum dystrybucyjnego w Magnicach obsługa logistyczna jest już wykonywana przez powołaną w tym celu spółkę, która jest bezpośrednim beneficjentem dofinansowania tej inwestycji ze środków UE. 

Rafał Michalczuk, dyrektor finansowy AB, podkreśla wysoką rentowność grupy na tle branży. AB przekonuje, że ma najniższe w dystrybucji IT, nie tylko w Polsce, koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (wskaźnik 2,4 proc. dla spółki AB oraz  3,0 proc. dla grupy AB).

Zapewnia także, że ma najwyższe w branży kapitały własne - ich wartość na koniec I kw. 2017 r. wyniosła 640 mln zł o ponad 11 proc. więcej niż rok wcześniej. 

Dług netto na koniec grudnia 2016 r. w ujęciu rok do roku spadł o 20 proc., do ponad 87 mln zł. Jego relacja do wyniku EBITDA na koniec I kw. 2017 r. to 2,9 (spadek z 3,2 przed rokiem). 

AB potencjał rozwoju widzi w chmurze. Istotne znaczenie ma tutaj strategiczne partnerstwo z Microsoftem i działająca platforma chmurowa. Wartość chmury publicznej w Polsce w br. ma wzrosnąć o 27 proc.

Kolejnym obiecującym rynkiem jest gaming (wzrost sprzedaży w grupie wyniósł 47 proc. rok do roku). W Czechach grupa uruchomiła w III kw. 2016 r. sieć punktów sprzedaży ze sprzętem dla graczy: X-play. 

AB podaje, że sprzedaż w dystrybucji z wartością dodaną zwiększyła się w I kw. br. o 57 proc. rok do roku, nie podaje jednak kwot. Spory wzrost odnotowano także na AGD i RTV: +55 proc. Sieć franczyzowa Kakto, która oferuje AGD i RTV, obejmuje 231 punktów sprzedaży.