Maksymalnie 15 mln zł przez ponad 2 lata AB może przeznaczyć na skup akcji własnych - ogłosił zarząd spółki. Pieniądze będą pochodzić z kapitału rezerwowego. Skup obejmie najwyżej 3,237 mln papierów i potrwa nie dłużej niż do 20 grudnia 2021 r. - zdecydował zarząd, zgodnie z uchwałą zgromadzenia akcjonariuszy z grudnia ub.r.

Akcje AB będą kupowane na giełdzie za pośrednictwem banku Santander i jego biura maklerskiego. Dopuszczalna cena mieści się w widełkach 1 - 30 zł, z tym że stawki zakupu konkretnego dnia muszą być dostosowane do aktualnych ofert. Zakupione papiery zostaną umorzone.

Na zakończenie notowań na GPW w dniu 17.09 za akcje AB płacono 20,20 zł za szt.

W lipcu br. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska podniósł cenę docelową akcji AB w rocznej perspektywie do 31,20 zł. Uzasadniał to m.in. tym, że po powodzeniu wezwania Also na akcje ABC Data (co umożliwiło przejęcie biznesu grupy 1 lipca br.), wojna cenowa na polskim rynku dystrybucji zakończy się, a taka sytuacja będzie sprzyjać zwiększeniu zysków wrocławskiej firmy.

Obecnie kurs papierów AB jest na poziomie sprzed roku (19,45 zł w dn. 18.09.2018), jednak w międzyczasie był w dołku w poprzednim i w bieżącym roku (ostatnio 15,45 zł 11 czerwca br.). Inwestorzy łaskawszym okiem spojrzeli na AB po powodzeniu wezwania Also na ABC Datę w czerwcu br.