AB podpisało umowę dystrybucyjną z Socomec, producentem urządzeń UPS, przełączników zasilania, rozwiązań przetwarzania energii i technik pomiarowych. Dzięki podpisanemu porozumieniu AB zaoferuje swoim klientom dostęp do produktów zasilania gwarantowanego (UPS-y jedno i trójfazowe), produktów przeznaczonych do centrów danych oraz dla przemysłu i medycyny. W ofercie AB znajdą się także systemy monitorowania i zarządzania energią oraz zarządzalne listwy iPDU.

Firma Socomec powstała w 1922 r. we Francji. Projektuje i produkuje swój sprzęt w Europie. Blisko 10 proc. obrotów przeznacza na prace badawczo-rozwojowe.