AB podsumowało I kw. 2019 r., czyli III kw. roku finansowego. Przychody grupy wzrosły o 4 proc., do 1,878 mld zł. Marża zysku brutto zmniejszyła się z 4,6 proc. do 4,4 proc. Zysk netto okazał się jednak minimalnie wyższy niż przed rokiem - 10,269 mln zł wobec 10,203 mln zł w I kw. 2018 r., głównie dzięki niższym kosztom finansowym.

W ujęciu jednostkowym wrocławska spółka AB SA pokazała słabszy wynik niż przed rokiem - przy sprzedaży na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznej (1,042 mld zł, -0,8 proc. r/r) marża stopniała z 4,2 proc. do 3,8 proc. Zysk netto zanurkował o 24 proc., do 4,76 mln zł. Zatem spółki zależne, w tym czeska ATC, generują już więcej niż połowę profitu grupy.

Po 9 miesiącach roku finansowego (lipiec 2018 - marzec 2019) przychody ze sprzedaży grupy AB wyniosły 6,723 mld zł (+4,2 proc. r/r). Marża brutto ze sprzedaży utrzymała się na poziomie 3,8 proc. Grupa utrzymała również poziom kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (SG&A: 2,7 proc. - wskaźnik jest na poziomie 2,6-2,8 proc. w ostatnich 3 latach). Zysk netto zmniejszył się o 6,6 proc., do 45,58 mln zł.


Presja na marże na polskim rynku

"Wyniki sprzedaży z dynamiką na poziomie 4,2 proc. r/r, pozwalają zaliczyć miniony okres kwartalny do udanych. Grupa utrzymała pozycję lidera w obszarze dystrybucji IT w regionie CEE, pomimo intensywnej konkurencji na tym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego, na którym utrzymuje się wyższa presja na marżę, co skutkuje negatywnie na osiągane rentowności na sprzedaży." - komentuje zarząd AB w sprawozdaniu finansowym.

Informuje również, że w I kw. br. obroty w kanale SMB wzrosły o 9 proc. rok do roku, a sieci franczyzowe grupy odnotowały sprzedaż wyższą o 10 proc.

Zarząd podaje, że grupa w minionym okresie rozwijała zarówno obecne obszary działalności, takie jak usługi w chmurze, digital signage, gaming, telco, jak i nowe segmenty: bezpieczeństwo IT, smart home, CCTV/monitoring oraz urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne.

W segmencie VAD przychody w ub. kwartale zwiększyły się o 16 proc., a z dystrybucji chmurowej - o 109 proc. w ciągu 9 miesięcy aktualnego roku finansowego - informuje raport.