W styczniu br. skonsolidowane przychody grupy ABC Data wyniosły 344 mln zł. W porównaniu do stycznia ub.r. jest to wynik niższy o 8 proc. (-30 mln zł). Na rezultat miała wpływ zwłaszcza niższa sprzedaż w segmentach komponenty i hardware oraz istotny wzrost obrotów w obszarze mobile.

– Wzrosty w technologiach mobilnych zawdzięczamy przede wszystkim rosnącej sprzedaży produktów Xiaomi. Zwiększa się także sprzedaż smartfonów innych producentów. Spadki w obszarach komponentów i hardware to efekt wysokiej bazy z początku 2018 r., spowodowanej dużym popytem na karty graficzne i zasilacze kupowane do wydobywania kryptowalut – wyjaśnia Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu ABC Data. – W kolejnych miesiącach tego roku efekt ten będzie już coraz mniej widoczny. Ponadto nadal utrzymuje się słaba dostępność procesorów jednego z głównych producentów, co dodatkowo miało negatywny wpływ na sprzedaż komponentów - dodaje wiceszef spółki.

W grudniu 2018 r. szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy ABC Data wyniosły 484 mln zł. W całym 2018 r. skonsolidowane przychody ABC Daty osiągnęły sumę – według szacunku - 4,6 mld zł (-1 proc. wobec 2017 r.).