W styczniu 2018 r. ABC Data wypracowała 374 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – według szacunkowych danych. To więcej niż w styczniu 2017 r. (365 mln zł).

ABC Data informuje, że w styczniu br. zwiększyła przychody ze sprzedaży na większości rynków, na których jest bezpośrednio obecna. Największy, łącznie 49 proc. wzrost r/r osiągnęła w krajach bałtyckich: na Litwie, Łotwie i w Estonii. W dużej skali zwiększyła także sprzedaż w Rumunii (+31 proc.) oraz na Słowacji (+22 proc.). Pod względem struktury przychodów w podziale na poszczególne kategorie produktowe, w styczniu br. ABC Data zanotowała największy wzrost sprzedaży w grupie serwerów, komponentów, notebooków, a także urządzeń peryferyjnych i sprzętu sieciowego. 

- ABC Data od początku roku realizuje założone cele sprzedażowe, czego rezultatem jest wysoki poziom przychodów wypracowany w pierwszym miesiącu roku  – mówi Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Daty.. 

W całym 2017 r. ABC Data osiągnęła ponad 4,6 mld zł przychodów ze sprzedaży. Publikację wyników finansowych za 2017 rok spółka zaplanowała na 5 kwietnia br.