Grupa ABC Data wypracowała w listopadzie 2018 r. 548 mln zł przychodów ze sprzedaży - według szacunkowych danych. Wynik ten jest porównywalny do analogicznego okresu ubiegłego roku - 543 mln zł - (+1 proc. r/r). W odniesieniu do października 2018 r. (465 mln zł) sprzedaż wzrosła natomiast o 18 proc.

W okresie 11 miesięcy 2018 r. szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy ABC Data wyniosły 4,1 mld zł, co oznacza wzrost o 56 mln zł (+1 proc. r/r). W ujęciu rynkowym sprzedaż w Polsce wzrosła w listopadzie br. o 9 proc. r/r.

Największy wzrost spółka zanotowała w obszarze nowych technologii mobilnych (+32 proc. r/r). W dystrybucji z wartością dodaną (VAD) przychody w listopadzie br. były wyższe o 4 proc. r/r. Sprzedaż w obszarze hardware spadła o 4 proc.

– Końcówka roku to tradycyjnie najbardziej pracowity okres w naszej branży. Jednocześnie jest to czas, w którym realizujemy znaczną część naszej sprzedaży. Jak pokazują szacunkowe dane za październik i listopad, nie inaczej jest w tym roku. Co istotne, rozwijamy sprzedaż w regionie CEE, a dobre perspektywy sprzedażowe widzimy obecnie w krajach bałtyckich, szczególnie na Litwie – komentuje Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu ABC Data.