W III kw. 2017 r. ABC Data wypracowała 1,117 mld zł skonsolidowanych przychodów oraz 9,2 mln zł zysku netto – według wstępnych danych.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 67,4 mln zł, EBIDTA – 15,7 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej – 14,4 mln zł.

Oznacza to, że ABC Data poprawiła bilans w porównaniu z ub.r. Dla porównania rok wcześniej, w III kw. 2016 r., przychody grupy wyniosły 1,091 mld zł, a zysk netto 2,86 mln zł.

Zysk brutto na sprzedaży osiągnął w III kw. 2016 r. wartość 61,8 mln zł, EBITDA - 6,89 mln zł, a zysk brutto z działalności operacyjnej – 6,3 mln zł.

 

Według wstępnych danych w trzech pierwszych kwartałach 2017 r. przychody ABC Daty wyniosły 3,031 mld zł, zysk netto – 14 mln zł (rok wcześniej odpowiednio: 3,315 mld zł oraz 13,1 mln zł).

Zysk brutto ze sprzedaży w okresie styczeń – wrzesień 2017 r. zamknął się na poziomie 187,5 mln zł, EBITDA - 30,9 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej - 27 mln zł.

Wielkość zadłużenia netto wyniosła 116,8 mln zł – podała spółka we wstępnych danych.

„Najważniejszym czynnikiem, który wpłynął na poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2017 r., była koncentracja na realizacji wysokomarżowych transakcji. Przy nieznacznie wyższym poziomie skonsolidowanych przychodów grupa wypracowała w tym okresie istotnie wyższy zysk EBIT, EBITDA oraz zysk netto.” – komentuje zarząd ABC Daty.

Rozszerzony skonsolidowany raport za III kw. 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 9 listopada br.