ABC Data osiągnęła próg rentowności na Litwie i przygotowuje się do rozpoczęcia – jeszcze w tym roku – działalności na Łotwie i w Estonii. Z kolei w 2012 roku spółka planuje rozpocząć działalność na Węgrzech i w Bułgarii. Być może nie dojdzie do kolejnych przejęć, bo obsługa sprzedaży w tych krajach ma być prowadzona z trzech centrów logistycznych spółki, jakie ABC Data posiada w Europie Środkowo-Wschodniej.
ABC Data rozwija również strategiczny projekt rozwoju marek własnych. Spółka w pierwszym kwartale 2012 roku podejmie decyzję o wprowadzeniu kolejnych produktów sprzedawanych pod własną marką. Ponadto dystrybutor zamierza wydzielić działalność marketingową z ABC Daty i przenieść ją do spółki zależnej.