Decyzja, jaką spółka ABC Data s.r.o. w Czechach otrzymała od pełnomocnika organu skarbowego, określa zobowiązanie VAT spółki za sierpień 2014 r. w kwocie ok. 31,85 mln koron czeskich (ok. 5,5 mln zł).

ABC Data SA jak i jej spółka zależna stoją na stanowisku, że decyzja nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym. W ocenie pełnomocnika ABC Data s.r.o. istnieją podstawy do jej zaskarżenia do organu podatkowego II instancji. Spółka z siedzibą w Czechach zamierza skorzystać z tego prawa - informuje zarząd ABC Data SA. Wniesienie odwołania od decyzji wstrzyma jej wykonanie do czasu rozpatrzenia sprawy przez organ II instancji.

ABC Data SA informowała o postępowaniu toczącym się w tej sprawie w sprawozdaniach finansowych za pierwsze półrocze 2018 oraz za III kw. i 9 miesięcy 2018 r.

Według sprawozdań czeski organ podatkowy wezwał ABC Data s.r.o. do udowodnienia prawa do odliczenia VAT, wynikającego z wybranych transakcji za sierpień 2014 r. Spółka w maju 2018 r. udzieliła wyjaśnień i potwierdziła, że działała z zachowaniem należytej staranności w zakresie weryfikacji swoich dostawców, kontroli przeprowadzonych transakcji i nadzoru nad przepływem nabywanych towarów. W dniu 2 listopada 2018 r. pełnomocnik ABC Data s.r.o. otrzymał podsumowanie statusu kontroli, w którym organ podatkowy kwestionował prawo spółki do odliczenia VAT na sumę 34 mln koron. Nie był to jeszcze dokument kończący postępowanie.

W ub..r. pozytywnie dla ABC Data s.r.o. zakończyła się natomiast kontrola rozliczeń VAT za sierpień 2013 r. Spółka uzyskała zwrot podatku w kwocie ok. 1,7 mln zł.