W maju 2019 r. szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę ABC Data wyniosły 314 mln zł. Szacunkowe skonsolidowane przychody za okres styczeń – maj 2019 r. wyniosły 1,648 mld zł - poinformował dystrybutor.

Szacunkowy wynik ze sprzedaży osiągnięty przez ABC Datę w maju 2019 r. jest wyższy o 5 proc. (+16 mln zł) w porównaniu do maja 2018 r. Z kolei łączne przychody za styczeń – maj 2019 r. wzrosły o ok. 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (+105 mln zł). 

Dane za 2018 r. zostały przekształcone w związku wdrożeniem międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 15, z uwzględnieniem sprzedaży agencyjnej za ten okres. Przykładowo przed korektą skonsolidowana sprzedaż za maj 2018 r. wyniosła szacunkowo 320 mln zł.

Największy wzrost sprzedaży w maju 2019 r. grupa ABC Data zanotowała ponownie w obszarze nowych technologii mobilnych (+21 proc. r/r). Sprzedaż komponentów była na podobnym poziomie jak w ub.r. Niższy wynik odnotowano w segmentach hardware i VAD. 

W okresie pięciu miesięcy 2019 r. biznes nowych technologii mobilnych osiągnął wzrost sprzedaży o 49 proc. r/r.

– Jednym z głównych kierunków globalnego rozwoju technologicznego niezmiennie pozostają urządzenia mobilne. Postawiliśmy na rozwój tego sektora, a osiągane przez nas wyniki sprzedażowe w tym obszarze są dowodem, że była to doskonała decyzja biznesowa – komentuje Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Daty.