W I poł. br. ABC Data zanotowała 2,224 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (-5,2 proc. rok do roku), EBITDA wyniosła 18,5 mln zł (-52 proc.), zysk netto - 10,2 mln zł (-62 proc.) Spółka wypracowała marżę brutto na poziomie 5,1 proc. (rok wcześniej 5,5 proc.), zaś dług netto na koniec I półrocza 2016 r. wyniósł 95,6 mln zł (wobec 71,6 mln zł – wartość oczyszczona z jednorazowego czynnika – zwrotu VAT w ub.r.).

 W II kw. 2016 r. skonsolidowane przychody ABC Daty ze sprzedaży wyniosły 1,188 mld zł i były o 189 mln zł, czyli o 19 proc. wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Walnie przyczynił się do tego wyjątkowo wysoki, biorąc pod uwagę słabość popytu na lokalnym rynku, wzrost sprzedaży w Polsce – o 20 proc. w I poł. br. wobec I poł. ub.r. Według ABC Daty udział w takim wyniku miały m.in. wyższe przychody w spółce zależnej iSource.

W II kw. 2016 r. przychody grupy ze sprzedaży w Polsce osiągnęły wartość 782,6 mln zł wobec 550,6 mln zł w II kw. 2015 r. Dla całego I półrocza wartości te wyniosły odpowiednio 1,401 mld zł wobec 1,164 mld zł.

Jak podała ABC Data, powołując się na dane Contextu, w czerwcu br. należało do niej 23 proc. rynku dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Polsce wobec 21 proc. w I kw. br. Zgodnie ze strategią grupy, celem jest udział na poziomie 24,5 proc. w 2018 r. 

 

Góra notebooków obniżyła marże

Prezes Ilona Weiss zapewnia, że ABC Data bardzo dobrze sobie radzi na trudnym i zmiennym rynku. Wskazuje na konsekwentną realizację inicjatyw strategicznych zgodnie z założeniami na lata 2016 – 2018, w toku są inwestycje w przyszły rozwój, co z kolei wpłynęło na koszty, jak dywersyfikacja regionalna oraz rozbudowa kompetencji i oferty. Zauważa, że w I poł. 2015 r. nie obowiązywał jeszcze odwrócony VAT na smartfony, laptopy, tablety i konsole, stąd spora różnica w porównaniu z wynikami z br.

– Uzyskane wyniki są niższe od tych sprzed roku, jednak są one zgodne z naszymi założeniami – komentuje prezes ABC Daty – Przewidzieliśmy tę sytuację z odpowiednim wyprzedzeniem, co pozwoliło nam dostosować do niej naszą strategię. Ponadto duży nacisk położyliśmy na rozwój w obszarze VAD – dodaje.

– Nasza marża w I poł. br. jest wyższa niż Tech Daty w ujęciu globalnym, a niższa, niż Ingram Micro. To pokazuje, jaka jest sytuacja w dystrybucji IT na świecie – zauważa Ilona Weiss.