Grupa kapitałowa ABC Data wypracowała 4,635 mld zł przychodów wobec 4,927 mld zł rok wcześniej (-5,9 proc.). Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 58,7 mln zł, o 18,3 mln zł więcej niż w 2016 r. (+45 proc.).

Grupa zwiększyła rentowność, uzyskując zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 283,6 mln zł wobec 260,9 mln zł rok wcześniej. Marża wzrosła do 6,1 proc. wobec 5,3 proc. w 2016 r.

Zysk netto wyniósł bez mała 26 mln zł. Jak wyjaśniała ABC Data podając wstępne wyniki, zysk został obciążony odpisem w wysokości 8,956 mln zł, aktualizującym aktywo podatkowe.

Jest to skutek nowelizacji ustaw o VAT, PIT, CIT i in. w ub.r. Odpis wynika ze zmiany zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów opłat licencyjnych, z tytułu używania znaków towarowych wniesionych w 2011 r. aportem do spółki zależnej ABC Data Marketing przez ABC Data.

Z pominięciem tego czynnika zysk netto grupy wyniósł w 2017 r. 34 mln zł, czyli był niemal dwukrotnie wyższy od zysku wypracowanego w 2016 r. (17 mln zł).

Według spółki na poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży największy wpływ miała koncentracja na realizacji wysokomarżowych transakcji oraz wzrost o blisko 30 proc. rok do roku przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez spółkę zależną S4E.  

„Aby pozostać konkurencyjnymi na wymagającym rynku, wiodący dystrybutorzy muszą oferować dziś coś więcej, niż tylko sprawne przesuwanie pudełek. W ABC Data mówimy o tym już od dawna, a co więcej systematycznie rozwijamy prowadzoną działalność.” – komentuje wyniki prezes ABC Daty Ilona Weiss w liście do akcjonariuszy.

Bilans oznacza, że ABC Data przekroczyła prognozę wyników opublikowaną w maju ub.r. Zarząd spółki podał wówczas, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą w 2017 r. 4,468 mld zł, EBITDA osiągnie poziom 50,6 mln zł, a zysk netto 27,7 mln zł.  

W 2018 r. ABC Data kontynuowała rozwój na rynkach zagranicznych. W ub.r. wzrost przychodów ze sprzedaży w krajach bałtyckich wyniósł o 5 proc., a na Węgrzech 9 proc.

- Sukcesywnie rozbudowujemy nasz kanał sprzedaży w regionie, zaś transakcje realizujemy na coraz wyższych marżach – przekonuje Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu ABC Data – Podejmujemy też kolejne inicjatywy biznesowe, związane m.in. z optymalizacją kosztów operacyjnych – dodaje.

W 2017 r. ABC Data poprawiła bilans m.in. dzięki Xiaomi. Była pierwszym oficjalnym dystrybutorem tej marki w Polsce i w Unii Europejskiej (wprowadziła ją do sprzedaży w Polsce we wrześniu 2016 r., potem doszły inne kraje regionu). Mało znana dotychczas marka weszła do czołówki najpopularniejszych producentów smartfonów na naszym rynku.

Spółka deklaruje, że nadal poszukuje niszy biznesowych z dużym potencjałem rozwoju oraz nowych, perspektywicznych technologii, które wkrótce staną się pożądanymi na rynku produktami, usługami lub rozwiązaniami.  

Z kolei iSource – spółka zależna ABC Data – pozostaje jak podaje spółka największym dystrybutorem sprzętu marki Apple w Polsce. Poza obszarem mobile, w 2017 r. spółka kontynuowała ekspansję w obszarze e-commerce (m.in. poprzez rozwój aplikacji mobilnej mInterlink) oraz dystrybucji z wartością dodaną (VAD, w tym ofertę S4E), a także uruchomiła platformę z rozwiązaniami w chmurze (ABC Data Cloud). Platforma umożliwia dostawcom oferowanie ich usług w modelach IaaS, PaaS, SaaS czy DRaaS.