Ilona Weiss jest prezesem ABC Daty od 1 stycznia 2015 r. Do zarządu spółki weszła 1 grudnia 2012 r. Początkowo była wiceprezesem ds. operacyjnych, a od marca 2013 r. wiceprezesem ds. finansowych i operacyjnych.

Przed przejściem do ABC Daty Ilona Weiss pełniła funkcję wiceprezesa ds. finansowych w Sygnity. W latach 2008-2010 była dyrektorem finansowym w Sage. Wcześniej zajmowała m.in. kierownicze stanowiska finansowe w Alcatelu i Alcatel – Lucent. Karierę zawodową rozpoczęła w Banku Handlowym w 1992 r.

Ilona Weiss jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalności Zarządzanie Finansami. Posiada również międzynarodowe kwalifikacje w zakresie zarządzania finansami ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W latach 2010-2013 pełniła funkcję prezydenta ACCA Poland. Była członkiem Globalnego Forum ds. Sprawozdawczości Finansowej (Corporate Reporting Global Forum). Pełniła funkcję lidera projektu, będąc jednocześnie współautorem 'Dobrych Praktyk Komitetów Audytu w Polsce”.