Roseville Investments, spółka kontrolowana przez Also Holding, uzyskała bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na objęcie udziałów w ABC Dacie. Był to jeden z warunków wezwania na akcje spółki, które przedłużono po raz kolejny, tym razem z 13 na 14 czerwca. Zakup akcji ma nastąpić 19 czerwca, a jego rozliczenie - na 25 czerwca br. 

Wcześniej Roseville uzyskał bezwarunkowe zgody organów antymonopolowych Serbii i Ukrainy.

Wezwanie ogłoszono w związku z zawarciem umowy ramowej, określającej wstępnie warunki sprzedaży ABC Daty. W jego ramach MCI Venture Capital, aktualny główny udziałowiec ABC Daty, oraz Roseville Investments, zamierzają przejąć pozostające w rękach mniejszych udziałowców 37,1 proc. akcji spółki. Oferują 1,44 zł za akcję. W razie osiągnięcia w sumie co najmniej 90 proc. głosów, możliwy jest przymusowy wykup reszty papierów i wycofanie ABC Daty z giełdy.