Postępowanie kontrolne dotyczyło podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 roku i było wszczęte z upoważnienia dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. W jego wyniku nie stwierdzono nieprawidłowości, a kontrolujący nie sformułowali żadnych wniosków i zaleceń dla dystrybutora.  Spółka informuje, że obecnie nie toczy się w niej już żadna kontrola VAT.

- Rozpoczęcie postępowania kontrolnego było naturalną konsekwencją wystąpienia przez spółkę o zwrot podatku VAT za okres II kwartału 2014 roku, który spółka otrzymała – wyjaśnia Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data. - Pozytywny wynik kontroli ostatecznie kończy jedyne postępowanie prowadzone w ABC Data.

Dystrybutor przypomina, że pod koniec 2016 roku naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie dotyczące prawidłowości w zakresie podatku VAT za wrzesień 2012 roku, w całości uznając rozliczenia podatkowe spółki w badanym okresie za prawidłowe.