Czeska skarbówka rozpoczęła kontrolę w ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze w Czechach - spółce zależnej ABC Data SA. Sprawdzane są rozliczenia VAT za styczeń i luty 2016 r.

Kontrola obejmuje m.in. transakcje z kontrahentami, których wcześniejsze dostawy zlustrowano w postępowaniu podatkowym obejmującym sierpień 2014 r. Zostało ono zakończone w styczniu br. decyzją na kwotę ok. 5,5 mln zł.

Zarząd informuje, że łączna wartość VAT za styczeń i luty 2016 r. w obrocie z podmiotami objętymi kontrolą wynosiła ok. 4,1 mln zł (24,4 mln koron czeskich).