Kontrakt dotyczący przejęcia akcji iSource'a ABC Data zawarła 23 grudnia z cypryjskimi spółkami Accession II Limited i Accesion II Investment Capital Limited oraz z polską firmą AKJ Capital. 

Ustalona przez strony cena za 100 proc. udziałów iSource'a wynosi około 15,5 mln zł. Może zostać powiększona o nie więcej niż 2,5 mln zł, jeżeli zarząd przejmowanej firmy spełni cele biznesowe do końca października 2014 r. Część transakcji zostanie rozliczona w akcjach własnych spółki.

Do zakupu iSource'a przez ABC Datę niezbędna będzie zgoda UOKiK. Przejmowana spółka należy do głównych dystrybutorów Apple'a w Polsce (innym jest AB). Dzięki akwizycji klienci ABC Daty uzyskają bezpośredni dostęp do oferty koncernu, zaś grupa może liczyć na profity ze sprzedaży wysokomarżowych produktów Apple'a. Według raportu Computerworld Top 200 iSource w 2012 r. miał 310 mln zł przychodów.

Według informacji ABC Daty z listopada br. trwają rozmowy w sprawie przejęcia kolejnego podmiotu. Firma nie ujawnia bliższych szczegółów.