W wezwaniu na akcje złożono do 13 marca zapisy na 10,88 mln udziałów w spółce (8,68 proc. głosów). Oznacza to, że warunek ilości papierów, jakie gotowi są sprzedać inwestorzy, został spełniony (wymagane minimum wynosiło 3,94 mln udziałów). Zapisy rozpoczęły się 15 lutego i trwają do 18 marca br. Wezwanie jest kolejnym etapem, który ma doprowadzić do przejęcia kontroli nad ABC Datą przez Also Holding - zgodnie z zapisami umowy z grudnia ub.r. Strony nadal czekają na zgodę regulatorów rynku na transakcję.

MCI oraz Roseville Investments w wyniku wezwania zamierzają przejąć mniejszościowy pakiet 37,1 proc. głosów w ABC Data SA. W ub. tygodniu cenę za 1 akcję w ofercie podniesiono do 1,44 zł z 1,30 zł.