ABC Data nie wypłaci dywidendy z zysku za 2016 r. - zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zdecydowano natomiast o przeznaczeniu 5 mln zł na zakup akcji własnych (buy-back). Reszta zysku netto spółki za 2016 r., tj. ponad 14,5 mln zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Ponadto zgromadzenie postanowiło wydzielić 20 mln zł z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy. Z tej kwoty będzie finansowana wypłata zaliczek na poczet dywidendy. 

Według prognozy na 2017 r. skonsolidowany zysk netto ABC Daty ma wynieść 27,691 mln zł.