Kontrola wszczęta przez warszawski UKS obejmuje kwestie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości naliczania VAT za II kw. 2014 r. Według prezes ABC Daty, Ilony Weiss, postępowanie toczy się bez większej dynamiki. Nie spodziewa się związanych z nim problemów dla spółki. Przypomina, że w grudniu ub.r. umorzeniem zakończyła się ciągnąca się ponad 2 lata kontrola dotycząca września 2012 r., obejmująca ponad 71 tys. transakcji „To najlepszy finał, bo oznacza, że urząd nie stwierdził nieprawidłowości. A skoro dochowaliśmy należytej staranności w 2012 r., to w 2014 r. tym bardziej” - stwierdziła prezes na niedawnej konferencji wynikowej. W jej ocenie spółka największe natężenie kontroli skarbowych za minione lata ma za już sobą. „Oczywiście urząd może zawsze rozpocząć kontrolę, o ile zobowiązanie podatkowe nie przedawniło się, ale patrząc na cele Krajowej Administracji Skarbowej, nie sądzę, że jesteśmy do dalszych kontroli. Organy skarbowe szukają skutecznych działań” – zauważa szefowa ABC Daty. Ilona Weiss przypomina, że na spotkaniu przedstawicieli dystrybutorów IT z przedstawicielami kierownictwa resortu finansów, skarbówki oraz ubezpieczycieli, wiceszef KAS przyznał, że ryzyko oszustw podatkowych w branży elektronicznej znacznie spadło.