W IV kw. br. ABC Data oczekuje dalszego wzrostu w segmencie sprzętu i VAD. Przewiduje nowe kontrakty w segmencie mobilnym - poinformowano na konferencji wynikowej spółki.

Sprzedaż Xiaomi, która w br. rośnie w dwucyfrowej skali w segmencie mobile, ma nadal zwiększać się, poszerzona o nowe kategorie produktowe (jak oczyszczacze powietrza, hulajnogi elektryczne).

Grupa zakłada także większą sprzedaż Apple'a dzięki nowym produktom, które co istotne są droższe od modeli poprzedniej generacji.

Poprawie wyników w ostatnich miesiącach roku w ocenie prezes ABC Daty, Ilony Weiss tradycyjnie powinna sprzyjać realizacja środków z budżetów organizacji na br., które dotąd nie zostały wykorzystane.

„Jak zawsze mamy okres poruszenia inwestycyjnego" - zaznacza szefowa grupy. - "W IV kwartale, kluczowym dla naszej branży z wysokim popytem, parametry są zgodne z trendami historycznymi."

 

Presja na marże

Charakteryzując otoczenie rynkowe w IV kw. br., ABC Data wskazała również na ryzyko braku dużych przetargów publicznych, dalszą segmentację rynku i rozwój modelu sprzedaży bezpośredniej u producentów.

Odnotowuje również presję na marże: w broadline w wyniku działań międzynarodowej konkurencji, a w S4E w efekcie przesunięcia w czasie przetargów publicznych i prywatnych. Segment zamówień publicznych nadal nie przejawia wyraźnego ożywienia.

Ilona Weiss zauważa, że zmienia się otoczenie makroenomiczne, co dotyczy wszystkich podmiotów. Wymienia presję inflacyjną na wynagrodzenia, mniejszą dostępność pracowników na wielu szczeblach, zmienność regulacyjną.

"To są wyzwania, z którymi grupa sobie radzi. Wyniki III kwartału pokazują, że jesteśmy w stanie realizować założenia biznesowe" - wskazuje prezes.

 

Zysk w III kw. br.

W III kw. 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży ABC Daty sięgnęły 1,094 mld zł (-2,1 proc. r/r). Po słabszym II kw. br. grupa wypracowała zysk netto w wysokości 5 mln zł (-46,4 proc.).

W kw. I-III br. sprzedaż hardware’u wzrosła o ok. 1 proc., mimo, jak zaznaczył zarząd, globalnego trendu spadkowego w tym segmencie.

W przypadku komponentów obroty były niższe w kw. I-III br. wobec analogicznego okresu ub.r., co spółka wyjaśnia niższą podażą procesorów (jest to również światowe zjawisko) oraz wysoką bazą w ub.r., gdy bilans wyśrubowały zakupy komponentów z wyższych półek cenowych, wykorzystywanych do "kopania" kryptowalut.

Sprzedaż VAD w S4E wzrosła o 13 proc., a Value+ w ABC Dacie o 27 proc. W kategorii technologie mobilne (w tym smartfony) o 26 proc.

Sprzedaż produktów Apple’a była wyższa w III kw. br. o 38 proc. r/r, a udział iSource w Polsce osiągnął 58 proc. w rynku sprzedaży Apple'a w III kw. br. - poinformowała ABC Data.

Xiaomi osiągnęło 2-krotny wzrost sprzedaży w III kw. br. r/r, osiągając 7,7 proc. udziału w rynku w okresie styczeń  - sierpień 2018 r. Rok wcześniej było to 2,4 proc.
 


Zarząd pracuje nad strategią

Ilona Weiss poinformowała również, że zarząd pracuje nad strategią na kolejne lata (obecnie realizowana strategia obejmuje lata 2016 - 2018).

"Zarząd ma pomysł, jak prowadzić spółkę w kolejnym okresie. To co wyróżnia ABC Datę, będzie podstawą dalszego zrównoważonego wzrostu w kolejnych latach." - stwierdziła Ilona Weiss

Spółka nie podaje również terminu, kiedy prace nad nową strategią mogą się zakończyć.