ABC Data przekroczyła prognozę wyników finansowych na 2017 rok. Wypracowała 4,635 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, czyli o 170 mln zł (+4 proc.) więcej niż zakładała w prognozie finansowej z ub.r.

Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 59 mln zł wobec 40 mln zł 2016 r., czyli był wyższy o 48 proc. (prognoza: 50,6 mln zł).

Jak podaje spółka, największy wpływ na poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2017 r. miały: koncentracja na realizacji wysokomarżowych transakcji oraz wzrost o blisko 30 proc. rok do roku przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez spółkę zależną S4E.

VAD osiągnął w ub.r. rekordowe 240 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 186 mln zł w 2016 r. Wypracował ponad 3 mln zł zysku EBIDTA, jednak wynik netto był na minusie z powodu jednorazowych odpisów.

Z kolei na zysk netto grupy ABC Data w 2017 r. w największym stopniu wpłynęła konieczność odpisania w ciężar wyniku skonsolidowanego nierozliczonej kwoty aktywa w wysokości 8,956 mln zł. Jest to związane ze zmianą zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów opłat licencyjnych, z tytułu używania znaków towarowych wniesionych w 2011 r. aportem do spółki zależnej ABC Data Marketing przez ABC Data S.A. Zmiany w przepisach podatkowych obejmujących te rozliczenia wprowadzono w ub.r.

Raportowany skonsolidowany zysk netto ABC Daty za 2017 r. wyniósł 25 mln zł, a zysk netto skorygowany o wymieniony odpis aktualizujący ukształtował się na poziomie 34 mln zł. To oznacza wzrost odpowiednio o 48 proc. i 98 proc. wobec 17 mln zł zysku netto wypracowanego rok wcześniej (prognoza na 2017 r.: 27,7 mln zł).

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży również był wyższy niż w 2016 r. i wyniósł w 2017 r. 284 mln zł (rok wcześniej – 260,9 mln zł), co przełożyło się na osiągnięcie marży na poziomie 6,1 proc.

- Tym samym ABC Data utrzymała jedną z najwyższych marż na światowym rynku dystrybucji IT - komentuje Ilona Weiss, prezes ABC Daty.  

Według wstępnych danych ABC Data także w IV kw. 2017 r. wypracowała wyższy zysk netto (11 mln zł) niż rok wcześniej. Roczne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe ABC Data opublikuje 19 kwietnia br.