W II kw. br. marża brutto ze sprzedaży ABC Daty zwiększyła się do 6,7 proc., co oznacza poprawę zarówno rok do roku, jak i wobec I kw. br. Średnia marża za całą I poł. br. wyniosła 6,3 proc. wobec 5,1 proc. rok wcześniej. Według spółki to efekt eliminacji niskomarżowych transakcji oraz skutecznego zarządzania rentownością sprzedaży w broadlinie (marża wyniosła 5,9 proc. w II kw. br.) i wzmocnienia obszaru VAD (9,6 proc.). Do zwiększenia marży grupy przyczyniło się przejęcie S4E.

Skonsolidowane przychody w II kw. br. wyniosły 919,2 mln zł wobec 1,187 mld zł przed rokiem. Zarówno zysk brutto i netto był jednak wyższy (3,3 mln zł netto wobec 2,9 mln zł, to także ponad dwukrotnie więcej niż w I kw. 2017 r.).

– Wyniki pierwszego półrocza są lepsze niż zakładaliśmy w prognozie – zapewnia prezes ABC Daty, Ilona Weiss.

W I poł. 2017 r. skonsolidowane przychody ABC Daty wyniosły 1,914 mld zł wobec 2,224 mld zł rok wcześniej (-14 proc.), co według spółki jest efektem rezygnacji z niskomarżowych transakcji.

– Biorąc nowe kontrakty dystrybucyjne wybieramy wisienki, które dają nam potencjał wzrostu i dużo wyższe marże niż przeciętnie w dystrybucji IT – wyjaśnia wiceprezes Andrzej Kuźniak.

Zysk brutto ze sprzedaży był wyższy o 6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, osiągając 120,1 mln zł. Łącznie w I półroczu br. skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,8 mln zł wobec 10,2 mln zł w I poł. 2016 r. (czyli o 52 proc. mniej rok do roku), ale według spółki po odjęciu wpływu transakcji Bizneslink CO w ub.r. bilans netto z I poł. 2016 r. osiągnął niecałe 5,1 mln zł, co z kolei w br. oznacza spadek tylko o 6 proc. Według ABC Daty ten niewielki dołek to efekt kosztów finansowych. Z uwagi na sytuację na rynku zwiększyły się koszty kapitału w br.

Prezes zwraca uwagę na niższy dług netto niż rok wcześniej – 90,727 mln zł wobec 95,618 mln zł. Według niej ilustruje on bardzo dobre zarządzanie kapitałem na rozwój. Jednak wskaźnik długu netto do EBIDTA zwiększył się do 2,45 proc. wobec 1,92 proc. przed rokiem. Szefowa spółki zapewnia, że wskaźnik poniżej 4 to bezpieczny poziom.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu poszły w górę o 25 proc. w I poł. 2017 r. wobec analogicznego okresu ub.r., ale według spółki to rezultat przejęcia S4E. Bez uwzględnienia tego czynnika koszty grupy kapitałowej spadły o 3 proc. r/r – informuje ABC Data.

– Spadek kosztów to efekt optymalizacji, którą przeprowadziliśmy w listopadzie i grudniu 2016 r. – wyjaśnia prezes ABC Daty. Według niej zmniejszyły się koszty w regionie.

 

Większa sprzedaż komponentów i VAD

Biorąc pod uwagę produktową strukturę sprzedaży, ponownie spadł udział smartfonów, tym razem do 17,3 proc. obrotów grupy (wobec 19,4 proc. w I poł. 2016 r. oraz 31,5 proc. w I poł. 2015 r.). Wzrosła natomiast sprzedaż komponentów (do 18,5 proc. z 14 proc.) oraz obroty VAD w związku z przejęciem S4E.

– Na wyniki finansowe grupy wpłynęły, poza wysokim zyskiem brutto ze sprzedaży, wyższe koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Są one podyktowane m.in. konsolidacją spółki S4E – komentuje Ilona Weiss. Zaznacza, że S4E zdecydowaną większość projektów kończy w drugiej połowie roku, czyli w tym okresie można spodziewać się większych przychodów i zysków. – Za podwyższony poziom skonsolidowanych kosztów finansowych netto odpowiada również rosnący koszt kapitału – dodaje szefowa grupy.

Skonsolidowana EBITDA w I półroczu br. wyniosła 15,2 mln zł, co oznacza spadek o 16 proc. rok do roku. Ale spółka wyjaśnia, że po wyłączeniu zysku z tytułu wyceny udziałów w Bizneslink CO odnotowano 25-procentowy wzrost EBIDTA wobec I poł. 2016 r. Z kolei w II kw. 2017 r. EBITDA wyniosła 8,4 mln zł i była o 1,6 mln zł wyższa od odnotowanej w I kw. 2017 r.

Szefowa firmy zapewnia, że obecnie nie widać przeszkód na drodze do zrealizowania przez spółkę prognozy wyników na 2017 r.: 4,468 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 50,55 mln zł EBIDTA oraz 27,69 mln zł zysku netto.

Na wyniki w I półroczu wpłynęły także według spółki inwestycje w rozwój e-commerce i chmury. W ABC Data Cloud na początek jest dostępnych 6 vendorów (głównie usługi centrów danych, bezpieczeństwa). Obecnie trwają rozmowy z 18 podmiotami w sprawie poszerzenia oferty.

Do wyników w I poł. br. pozytywnie przyczynił się też iSource. Według ABC Daty spółka jest największym w Polsce dystrybutorem sprzętu Apple’a. W I poł. 2017 r. odnotowała 12-procentowy wzrost sprzedaży w porównaniu do I poł. 2016 r.

Istotnym elementem biznesu grupy pozostaje sprzedaż smartfonów – ABC Data należy do głównych dostawców smartfonów Huawei w Polsce (a sprzedaż tej marki rośnie), jest także oficjalnym dystrybutorem marki Xiaomi. Spółka podaje, że udział smartfonów Xiaomi w polskim rynku osiągnął 10 proc. ABC Data poszerzyła dystrybucję tej marki o kraje bałtyckie (sprzedaż ruszyła na Litwie, dojdzie Łotwa i Estonia). Zamierza wprowadzić ją na pozostałe rynki, na których jest obecna. Nie ujawnia jednak, w jakich krajach i kiedy Xiaomi może pojawić się w sprzedaży.