Uchwałę w sprawie  dywidendy za 2017 r. podjęło walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Wyniesie ona w sumie 38,8 mln zł, tj. 0,31 zł na 1 akcję. W ub.r. ABC Data wypłaciła już zaliczkę w wysokości 10 mln zł (0,08 zł na akcję), więc w br. udziałowcy otrzymają do podziału w sumie 28,8 mln zł (0,23 zł na akcję).

Stawka dywidendy jest zgodna z rekomendacją zarządu spółki z maja br. Zostanie na nią przeznaczony cały zysk jednostkowy ABC Daty za 2017 r., tj. 35,11 mln zł, a do tego 3,7 mln zł z kapitału zapasowego.

Dzień dywidendy ustalono na 29 czerwca. Wypłata nastąpi 25 lipca br.

Za 2016 r. ABC Data nie wypłacała dywidendy. Z kolei z zysku za 2015 r. między akcjonariuszy podzielono 48,85 mln zł (0,39 zł za 1 akcję).