W grudniu 2018 r. szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy ABC Data wyniosły 484 mln zł. To o 18 proc., czyli 107 mln zł, mniej niż w grudniu 2017 r. W porównaniu z szacunkiem za listopad 2018 r. (548 mln zł) również nastąpił spadek (-12 proc.).

W sumie okresie 12 miesięcy 2018 r. szacunkowe skonsolidowane przychody ABC Daty wyniosły 4,6 mld zł, co oznacza spadek o 1 proc. wobec 2017 r.

ABC Data wyjaśnia, że nominalny spadek sprzedaży w grudniu 2018 r. wobec analogicznego okresu ub.r. wynika przede wszystkim z niższej sprzedaży komponentów oraz VAD. Grupa ABC Data odnotowała również niewielki spadek w segmencie hardware IT (-5 proc. r/r).

– Słaba dynamika sprzedaży komponentów to efekt wysokiej bazy z ubiegłego roku, kiedy to zanotowaliśmy wzmożony popyt m.in. na wydajne karty graficzne. Z kolei niższa dostępność w czwartym kwartale procesorów jednej z wiodących globalnych marek, miała wpływ na sprzedaż zarówno w grupie komponentów, jak i hardware. W obszarze VAD, część popytu przesunęła się na wcześniejsze miesiące, gdzie chociażby w listopadzie notowaliśmy wzrosty sprzedaży. Co istotne, różnice w poziomie sprzedaży w tym segmencie rok do roku związane są również z realizacją kontraktu na dostawę sprzętu jednego z kluczowych dostawców, realizowaną m.in. w grudniu 2017 roku. Z kolei w obszarze nowych technologii mobilnych, w grudniu 2018 popyt utrzymywał się na stabilnym poziomie – komentuje Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu ABC Data.