Ogłoszono przerwę w obradach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy ABC Daty, zwołanego na 28 stycznia br. Zostaną wznowione 6 lutego br. Walne będzie głosować m.in. uchwałę wyrażającą zgodę na sprzedaż przedsiębiorstwa. Taka akceptacja to jeden z warunków zbycia firmy, co ostatecznie doprowadzi do przejęcia kontroli nad spółką przez ALSO Holding.

Zgodnie z projektem uchwał na walne zbycie ABC Daty nastąpi na rzecz powołanej we wrześniu ub.r. spółki Roseville Investments, która jest jednym z sygnatariuszy umowy ramowej z 21 grudnia ub.r., określającej podstawowe warunki transakcji.

Projektowana uchwała upoważnia jednocześnie zarząd do ustalenia szczegółowych warunków transakcji, a radę nadzorczą do ustalenia ostatecznej ceny przedsiębiorstwa. Wstępnie cenę ustalono na 141 mln zł.

Gdy dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży ABC Daty na rzecz Roseville Investments, dystrybutor zmieni nazwę na Vicis New Investments SA - zgodnie z projektem uchwał na walne zgromadzenie. Przewidziany jest także szereg zmian w statucie.