Zarząd ABC Daty poinformował, że został spełniony finansowy warunek wypłaty dywidendy zaliczkowej za 2017 r. Mianowicie jednostkowo spółka wypracowała w I poł. 2017 r. 22,4 mln zł zysku netto (przy przychodach 1,469 mld zł). Natomiast jednym z najważniejszych warunków wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za br. było osiągnięcie 10,021 mln zł zysku netto po 3 kwartałach 2017 r. Jest to kwota równa sumie dywidendy zaliczkowej zgodnie z uchwałą zarządu z maja br. (0,08 zł na 1 akcję). Inny warunek był taki, iż wysokość zaliczki nie przekroczy połowy zysku netto spółki za I poł. 2017 r.

Warto zwrócić uwagę, że jednostkowy zysk netto ABC Daty za minione półrocze jest wyraźnie wyższy niż wynik skonsolidowany (4,8 mln zł zysku netto za I poł. 2017 r.), co według prezes Ilony Weiss jest związane przede wszystkim z wypłatą dywidend ze spółek zależnych.

Przypomnijmy, że za 2016 r. zarząd zarekomendował pozostawienie całego zysku w spółce (wyniósł jednostkowo 25,4 mln zł przy przychodach 1,875 mld zł).

Szefowa ABC Daty zapewnia również, że cała grupa kapitałowa jest na dobrej drodze do realizacji prognozy skonsolidowanych wyników za 2017 r.: 4 468,23 mld zł przychodów, 50,55 mln zł EBITDA oraz 27,69 mln zł zysku netto.