Warunki wypłaty dywidendy zaliczkowej za rok 2017 zostały spełnione - zapewniła prezes ABC Daty. Wskazała na 5 warunków:
- warunek finansowy 27,8 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2017 r.
- zgoda rady nadzorczej
- uzyskanie zysku netto w I poł. 2017 r.
- zgoda WZA i utworzenie kapitału rezerwowego na poczet zaliczki
- decyzja WZA spółki i rejestracja zmiany statutu spółki w rejestrze przedsiębiorców w KRS.

Zgodnie z uchwałą zarządu z maja br., wysokość dywidendy zaliczkowej za 2017 r. wynosi 10,021 mln zł (0,08 zł na 1 akcję). Wśród warunków finansowych do kluczowych należało wypracowanie przez spółkę 10,021 mln zł zysku netto po 3 kwartałach 2017 r. Ponadto wysokość zaliczki nie mogła przekroczyć połowy zysku netto spółki w I poł. 2017 r. (wyniósł za ten okres 22,4 mln zł).

W 2016 r. ABC Data nie wypłaciła dywidendy z zysku za rok poprzedni. Cały zysk został w spółce, co wyjaśniano koniecznością zwiększenia stabilności finansowej grupy w trudnym dla branży okresie. Jak podaje ABC Data, suma dywidendy wypłaconej w latach 2011 - 2015 wyniosła 189 mln zł. Ostatnio, w 2015 r., była to kwota 49 mln zł (0,39 zł na 1 akcję).

Uchwała w sprawie zaliczki na dywidendę podjęta wiosną br. była sygnałem na rynku, że wynik finansowy ABC Daty w 2017 r. będzie znacznie lepszy niż w ub.r., a prognoza jest na dobrej drodze do realizacji. Spółka podtrzymuje ten cel. Według prognozy ABC Data w 2017 r. wypracuje 4,468 mld zł skonsolidowanych przychodów, 50,55 mln zł EBITDA oraz 27,69 mln zł zysku netto. Po trzech kwartałach br. wykonano odpowiednio: 68 proc., 61 proc. oraz 51 proc.