Zarząd ABC Daty podjął uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy zaliczkowej z zysku za 2017 r. Jej wysokość wyniesie 10,021 mln zł. Kwota ta zostanie pomniejszona o sumę zaliczki przypadającej na akcje własne spółki. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 125 266 899, a liczba akcji własnych spółki na dzień 16 listopada to 2 672 349 szt. Na jedną akcję przypadnie 0,08 zł zaliczki na dywidendę.

Prawo do zaliczki uzyskają posiadacze zarejestrowanych akcji ABC Daty w dniu 8 grudnia br., a wypłata nastąpi 15 grudnia 2017 r.

Uchwała jest związana ze spełnieniem warunków wypłaty dywidendy zaliczkowej za 2017 r. Do najważniejszych warunków finansowych należało wypracowanie przez spółkę 10,021 mln zł zysku netto po 3 kwartałach 2017 r. (zysk wyniósł 27,8 mln zł). Ponadto wysokość zaliczki nie mogła przekroczyć połowy zysku netto spółki w I poł. 2017 r. (wyniósł 22,4 mln zł).

W tym roku ABC Data nie wypłacała dywidendy z zysku za 2016 r. (cały zysk z ub.r. został przeznaczony na kapitał zapasowy).