Marek Sadowski deklaruje, że jego rezygnacja miała wyłącznie osobisty charakter i jest związana z prywatnymi planami. Nie wyklucza – w razie otrzymania takiej propozycji – uczestnictwa w radzie nadzorczej ABC Daty.
W skład zarządu wszedł ponadto Tomasz Zatorski, od 12 lat związany z ABC Datą, odpowiedzialny za kwestie finansowe, a także Dobrosław Wreszko, wcześniej prezes Black Pointa, który ma się zająć rozwojem sprzedaży produktów marki własnej dystrybutora, Colorovo.
W I połowie 2011 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 1,35 mld zł (w porównaniu z 1,09 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku), a zysk netto – 17,9 mln zł (wobec 10,8 mln zł). Spółka podtrzymała swoją prognozę finansową.
Dystrybutor integruje oddziały grupy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także wdraża procedury, które mają podnieść efektywność działań. Cały czas trwają prace nad kolejnymi przejęciami.