W lipcu 2018 r. szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data wyniosły 359 mln zł - poinformował zarząd spółki. Jest to wynik wyższy zarówno w porównaniu z czerwcem 2018 r. (350 mln zł - według szacunku), jak i z lipcem 2017 r. (332 mln zł). W pierwszym miesiącu wakacji ABC Data osiągnęła więc przychody wyższe o ok. 8 proc. niż rok wcześniej.